fbpx

Informace pro spotřebitele

Cena právních služeb
Právní služby jsou poskytovány za odměnu, přičemž advokát je oprávněn žádat od klienta předem poskytnutí přiměřené zálohy. Výše odměny se řídí dohodou s klientem a podle konkrétních okolností. Zpravidla se odměna sjednává jako časová (tzn. určená podle počtu započatých hodin nebo jiných časových jednotek potřebných k poskytnutí služby). Po domluvě s klientem může být smluvní odměna též stanovena jako úkonová (za určitý jeden úkon), paušální (měsíční paušál služeb ve zvýhodněné sazbě) nebo jako podílová (podíl z hodnoty výsledku pro klienta). Není-li odměna advokáta určena dohodou, řídí se příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec odměny náleží advokátu náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.